Skip to main content

+386 70 848 889

Cenik zimske sezone

Cenik teniških storitev za zimsko sezono 2022/2023:

ZAKUP IGRIŠČA V BALONU
Članska cena

Redna cena

Cena do 18.00 ure
19 €

21 €

Cena od 18.00 ure
21 €

23 €

ZAKUP 10 UR ZA ZIMSKO SEZONO
200 €

220 €

ZAKUP TERMINOV ZA ZIMSKO SEZONO
Zakup stalnega termina (1h) do 18.00 ure
525 €

600 €

Zakup stalnega termina (1h) od 18.00 ure
600 €

675 €

* Zimska sezona poteka od 3.10.2022 do 30.4.2023

Klub si pridržuje pravico zakupe za rekreacijo razporediti na način, da bo zagotovljena maksimalna izkoriščenost pokritih teniških površin, ob upoštevanju prednostnega vrstnega reda in želja uporabnikov.

Merila pri določevanju terminov, kjer so želje enake:

  • prvo prednost za isti termin v novi sezoni imajo člani, ki so imeli termin v pretekli sezoni;
  • prednost imajo člani kluba s plačano letno igralnino v poletni sezoni, naslednje merilo je datum rezervacije – rezervacije, ki so bile opravljene prej imajo prednost;
  • naslednje merilo je članstvo v klubu;
  • zadnje merilo je datum rezervacije – zgodnejše rezervacije imajo prednost.

IV.

Zneski zakupa terminov se bodo plačevali po izstavljenih položnicah. Obročno plačevanje je možno za člane kluba po predhodnem dogovoru.

V.

Cene so brez DDV, za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost DDV ne obračunava, za ostale subjekte se obračunava v skladu z omenjenim zakonom.

VI.

Cene najema športne infrastrukture za druge dejavnosti določa vodstvo kluba.

VII.

Sklep velja z dnem sprejetja.

Krško, dne 10.12.2018

Predsednik kluba
Dr. Bruno Nikolić